Loslaten & Opnieuw beginnen

Met loslaten & Opnieuw beginnen gaan we op weg. Aan het einde van de rit nemen wij ook besluiten en komen wij met een plan: Hoe ziet onze kerk van de toekomst eruit?

Welke wijkgemeenten doen mee

De wijkgemeenten die participeren in Loslaten & Opnieuw beginnen zijn: de Bleek, de Grote Kerk, Noach en Pniël.
Predikant, kerkenraad en een deel van de leden van wijkgemeente De Ontmoeting slaan een andere weg in en willen een gemeente zijn van bijzondere aard. Klik hier voor meer informatie daarover.

 

Iedereen mag gehoord worden

Op de weg die wij nu inslaan mag elk geluid in onze gemeente gehoord worden. Dat is belangrijk om aan het einde van de route een weloverwogen besluit te nemen. Daarom zijn er themagroepen opgezet. De thema’s gaan over alles wat erbij komt kijken om een kerk van de toekomst te zijn.

 

Vertegenwoordigers uit alle wijken die meedoen in Loslaten & Opnieuw beginnen zitten in deze themagroepen. De zes voorzitters vormen het projectteam, dat het advies opstelt. 

 

Van advies tot besluit

Begin 2022 brengt het projectteam een conceptadvies uit aan de algemene kerkenraad (AK) voor een eerste reactie. Vervolgens consulteert het projectteam alle ambtsdragers en daarna de gemeenteleden. Op basis van alle reacties brengt het projectteam een definitief advies uit aan de AK, die daarna een besluit neemt. Dit besluit legt de AK voor aan de gemeente met een verzoek te reageren. Nadat alle reacties binnen zijn, neemt de AK een definitief besluit. De uitwerking van het besluit is na de zomer. Uiteraard zijn het proces en de planning afhankelijk van de huidige situatie en de invloed die corona hierop heeft.

Officiële document van de Algemene Kerkenraad

 

processchema


Lees meer over het proces in deze brief