Gezamenlijke verklaring (22-01-2022)

Het Breed Moderamen van de classis Overijssel-Flevoland, de Algemene Kerkenraad van de PGA en de kerkenraad van De Ontmoeting hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld over de stichting van een gemeente van bijzondere aard per 1 maart.

Stichting GBA De Ontmoeting Per 1 Maart 2022
PDF – 111,5 KB 204 downloads

Brief Algemene Kerkenraad: crisispastoraat (11-10-2021)

Medio oktober 2021 heeft de Algemene Kerkenraad een brief gestuurd naar alle leden van wijkgemeente De Ontmoeting m.b.t. een pastorale voorziening voor degenen die 'tussen wal en schip vallen'

Brief Gemeenteleden De Ontmoeting Mbt Crisispastoraat
PDF – 171,0 KB 169 downloads

Hieronder treft u diverse uitspraken van het CCBG (Classicaal College voor behandeling van Bezwaren en Geschillen) en GCBG (Generaal College voor behandeling van Bezwaren en Geschillen). Heeft u een vraag over een één van de uitspraken of over hetgeen hierin verwoord staat, dan kunt u contact opnemen met de scriba van de Algemene Kerkenraad via scriba@pga-almelo.nl

Uitspraak GCBG Wijkgemeente de Ontmoeting - PGA

(17-01-2022)
Het GCBG heeft op de 17e januari 2022 uitspraak gedaan met betrekking tot het beroep van wijkgemeente De Ontmoeting in de eerdere uitspraak van het CCBG.

2021 14 210117 Uitspraak GCBG
PDF – 107,1 KB 156 downloads

Voorzittersuitspraak GCBG: Wijkgemeente de Ontmoeting - PGA (10-11-2021)

De voorzitter van het GCBG heeft op de 10e november uitspraak gedaan inzake een door De Ontmoeting gevraagde opschorting in verband met het beroepschrift dat door De Ontmoeting is ingediend bij het GCGB. 

Voorzittersuitspraak GCBG 101121
PDF – 113,6 KB 132 downloads

Uitspraak CCBG Wijkgemeente de Ontmoeting - PGA

(27-09-2021)
Het CCBG heeft op de 27e september 2021 uitspraak gedaan met betrekking tot een bezwaar van wijkgemeente De Ontmoeting, ingediend op 4 juni 2021.

Uitspraak CCBG Inzake Bezwaar De Ontmoeting
PDF – 1,5 MB 129 downloads

Voorzittersuitspraak CCBG: Wijkgemeente de Ontmoeting - PGA (01-07-2021)
De voorzitter van het CCBG heeft op de 1e juli 2021 uitspraak gedaan met betrekking tot een door De Ontmoeting gevraagde opschorting in verband met het bezwaarschrift dat door De Ontmoeting is ingediend bij het CCGB op de 4e juni jl. 

2021 07 01 Uitspraak Spoedvoorziening
PDF – 153,7 KB 121 downloads

Uitspraak GCBG Wijkgemeente de Ontmoeting - PGA

(24-06-2021)
Het GCBG heeft op de 24e juni 2021 uitspraak gedaan met betrekking tot het beroep van wijkgemeente De Ontmoeting in de eerdere uitspraak van het CCBG.

2021 03 210624 Uitspraak GCBG
PDF – 77,5 KB 118 downloads

Voorzittersuitspraak GCBG: Wijkgemeente de Ontmoeting - PGA (10-02-2021)
De voorzitter van het GCBG heeft op de 10e februari 2021 uitspraak gedaan inzake een door De Ontmoeting gevraagde opschorting in verband met het beroepschrift dat door De Ontmoeting is ingediend bij het GCGB.

Voorzittersuitspraak GCBG 210210
PDF – 83,1 KB 115 downloads

Uitspraak CCBG Wijkgemeente de Ontmoeting - PGA

(30-12-2020)
Het CCBG heeft op de 30e december 2020 uitspraak gedaan inzake het bezwaarschrift van wijkgemeente De Ontmoeting.

2020 12 30 Uitspraak Wijkgemeente De Ontmoeting PGA
PDF – 187,3 KB 124 downloads