Samen op weg naar nieuw kerk-zijn in Almelo

Graag informeren we u en jou via deze website over de uitvoering van het proces‘Loslaten & Opnieuw beginnen’. 


In oktober en november zijn er zogeheten 'bronnendiensten' binnen de PGA.

Zie voor informatie en toelichting op de bronnendiensten de website van de PGA:


13-11-2023 Update loslaten en opnieuw beginnen: Bronnenzondagen vervolg

 

In het huidige proces binnen de PGA van loslaten en opnieuw beginnen is een keuze gemaakt om vanuit een breed scala van vieringen te putten uit diverse bronnen. Vanuit de gemeenschappelijke bron, het Christelijk geloof, worden zes inspiratiebronnen onderscheiden: Bijbel & traditie, Creativiteit, Muziek, Spiritualiteit, Ontmoeting en Naastenliefde. Wat houden de verschillende benamingen/termen in die deze bronnendiensten opgeplakt hebben gekregen?

 

 • Bijbel + Traditie
  Wie uit deze bron put hecht grote waarde aan de Bijbel, legt nadruk op bijbeluitleg, hecht aan de traditie van de kerk. Dit kan vorm krijgen in een klassieke liturgie, in een confessionele viering, maar ook meer vrijzinnig worden ingevuld
 • Creativiteit
  Wie uit deze bron put, zoekt naar creatieve vormen die de Bijbelse thema’s en ons dagelijks leven met elkaar verbinden. Dit betekent dat de viering creatief vormgegeven wordt en dat kan dus vanalles zijn: theater, dans, een prentenboek, spel, dialoog en dergelijke. Je kunt denken aan een Anders dan Anders viering, een Thomasviering, de Preek van de leek, kliederkerk, gezinsvieringen e.d.
 • Muziek
  Voor wie uit deze bron put, is muziek een belangrijke manier om geloof te ervaren en met anderen te delen. Dat kan betekenen: veel samen zingen, maar het kan ook luisteren zijn. Je kunt dan denken aan een zangdienst, Praisedienst, een Top 2000 viering maar ook aan een cantatedienst.
 • Spiritualiteit
  Wie uit deze bron put, zoekt verstilling, innerlijke ervaring. Met name kloostertradities reiken hiervoor vormen aan, maar ook poëzie en kunst. Je kunt denken aan een meditatieve viering, een Taizéviering, een Stilteviering, een viering in de stijl van Iona.

De Fabryck heeft in opdracht van de PGA een gebouw historisch onderzoek uitgevoerd m.b.t. de Grote Kerk.