Samen op weg naar nieuw kerk-zijn in Almelo

Graag informeren we u en jou via deze website over de uitvoering van het proces‘Loslaten & Opnieuw beginnen’. 


22-1-2024 Update Loslaten en opnieuw beginnen: Kerkbalans diaconie

 

Onze wereld is vol duisternis en ellende - dat is in 2024 niet anders dan vorig jaar. Vanuit het geloof in de God die Liefde is en die ons opdraagt elkaar lief te hebben, willen wij licht brengen in die moeilijkheden. Als kerk willen we van betekenis zijn voor mensen in nood, zowel in Almelo als verder weg.

 

Via de diaconie helpen we mensen met bijvoorbeeld energiekosten, tandartskosten of huurschulden. Het betekent veel voor mensen dat er met hen meegedacht wordt en ze er dus niet meer alleen voorstaan. Met Kerst worden elk jaar zo’n 50 kerstpakketten gegeven aan mensen in Almelo die het hard nodig hebben.  De diaconie sponsort ook het seniorenreisje en de presentjes na de oogstdienst voor alle ouderen. Daarnaast ondersteunen we projecten in Oost-Europa en wereldwijd. Ook in het komende jaar willen we graag van betekenis zijn voor mensen in nood. Uw/jouw bijdrage aan Kerkbalans helpt daarbij!


14-1-2024 Ondertekening op 18 januari 2024 van de overeenkomst tussen de Stichting Vrienden van de Grote Kerk en de Protestantse Gemeente Almelo.

Ondertekening Overeenkomst SVGK En PGA
195 downloads

De Fabryck heeft in opdracht van de PGA een gebouw historisch onderzoek uitgevoerd m.b.t. de Grote Kerk.