Samen op weg naar nieuw kerk-zijn in Almelo

Graag informeren we u en jou via deze website over de uitvoering van het proces‘Loslaten & Opnieuw beginnen’. 


4-6-2024 Update Loslaten en opnieuw beginnen: Bijeenkomst eerste opzet van de vleugels

 

“Vanaf januari 2025 wordt de PGA in vier geografische ‘PGA-Vleugels’ pastoraat en diaconaat dicht bij de mensen georganiseerd. De insteek daarbij is een fijnmazig netwerk van contactpersonen, coördinatoren en ambtsdragers, met als uitgangspunt ook de onderlinge verantwoordelijkheid van gemeenteleden.”

 

Bovenstaande is één van de afspraken uit het besluiten van de AK in het proces van Loslaten en opnieuw beginnen. Maar hoe gaan we dat organiseren? Hoe zorgen we ervoor dat we bestaande netwerken, contacten niet verloren laten gaan. Werk dat al jaren door heel veel vrijwilligers op vele manieren is gedaan.

 

De eerste stap daartoe is gezet op maandag 13 mei jl. De vrijwilligers op pastoraal gebied, verjaardagfonds, kerkbalans etc. uit de wijk Aalderinkshoek, waren daarvoor uitgenodigd.

 

Er was een mooie opkomst van 17 personen, waar in alle wijken waren vertegenwoordigd! In groepjes hebben we met elkaar gesproken. Fijne gesprekken over alles wat er nu al gebeurt, hoe we met elkaar verbonden zijn, wat werkt en wat niet werkt en wat er in de PGA nodig is. Samen konden we constateren dat er veel overeenkomsten zijn, dat we allemaal graag in verbinding zijn, dat we het werk samen doen. De eindconclusie van de aanwezigen was dat deze bijeenkomst naar meer smaakt.

 

Vandaar dat we deze avond gaan herhalen, maar dan voor alle vrijwilligers van de PGA. Dat is een hele grote groep! En dus een hele organisatie.

 

We zullen de ervaringen van de eerste avond gebruiken voor de opzet van die tweede avond zodat we aan het eind van die avond de contouren van de vleugel organisatie in beeld hebben.

 

Houd de nieuwsbrieven in de gaten voor de datum en meer informatie!

 


14-1-2024 Ondertekening op 18 januari 2024 van de overeenkomst tussen de Stichting Vrienden van de Grote Kerk en de Protestantse Gemeente Almelo.

Ondertekening Overeenkomst SVGK En PGA
565 downloads

De Fabryck heeft in opdracht van de PGA een gebouw historisch onderzoek uitgevoerd m.b.t. de Grote Kerk.