Samen op weg naar nieuw kerk-zijn in Almelo

Graag informeren we u en jou via deze website over de uitvoering van het proces‘Loslaten & Opnieuw beginnen’. 


9-4-2024 Update Loslaten en opnieuw beginnen: Opbouw van de eerste vleugel

 

Vanaf januari 2025 wordt de Protestantse Gemeente ingedeeld in vier geografische vleugels. In elke vleugel wordt pastoraat en diaconaat dicht bij mensen georganiseerd. Dit gebeurt door een fijnmazig netwerk van contactpersonen, coördinatoren en ambtsdragers. Uiteraard is er ook een onderlinge verantwoordelijkheid van ons allemaal. Predikanten en kerkelijk werkers hebben een vrije rol in het geheel. Daarnaast zijn ook de leden van het uitvaartteam beschikbaar. Zo blijven de taken voor iedereen behapbaar en zijn er veel mensen betrokken. De indeling in vleugels versterkt ook de samenwerking met de buurt en de openheid naar de samenleving. Voor elke vleugel is er een budget beschikbaar om invulling te geven aan het elkaar ontmoeten en activiteiten in de buurt, waaronder eventueel het huren van een locatie.

Het proces om te komen tot deze vier vleugels is bijzonder. We beginnen echt opnieuw, maar willen hierbij natuurlijk het werk van de afgelopen jaren en alles wat er is opgebouwd niet verloren laten gaan. Dit vraagt een goede voorbereiding. Daarom willen we een eerste opzet van een vleugel maken in een klein gebied: de Aalderinkshoek. Dit gebied is duidelijk in te kaderen en er wonen gemeenteleden van alle huidige wijkgemeenten.

Hiervoor willen we heel graag dat er zoveel mogelijk mensen meedenken. Iedereen die vrijwilliger is op pastoraal gebied in de Aalderinkshoek is hierbij van harte uitgenodigd. Denk hierbij aan ambtsdragers, maar ook aan contactpersonen, pastoraal medewerkers, ouderenbezoekers, verjaardagfondslopers, postbezorgers, kerkbalanslopers etc.

We komen bij elkaar op maandagavond 13 mei om 19.30 uur in de Schouw. Op deze avond zullen we samen onderzoeken wat een goede manier is om te starten met eerste opzet van de vleugel in Aalderinkshoek. Hoe zorgen we voor een fijne en goede verbinding tussen gemeenteleden? En hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat we goede contacten (bijv. mensen die al jaren voor het verjaardagfonds bij deze gemeenteleden komen) niet verloren laten gaan?


14-1-2024 Ondertekening op 18 januari 2024 van de overeenkomst tussen de Stichting Vrienden van de Grote Kerk en de Protestantse Gemeente Almelo.

Ondertekening Overeenkomst SVGK En PGA
515 downloads

De Fabryck heeft in opdracht van de PGA een gebouw historisch onderzoek uitgevoerd m.b.t. de Grote Kerk.