Onderdak 

De themagroep heeft de volgende taakomschrijving ontvangen:

 

Voor de nieuw te vormen gemeente zal er ruimte nodig zijn voor een verscheidenheid aan activiteiten om elkaar te ontmoeten in een veelheid van samenstellingen (binnen en buiten de gemeente). Eerst is, los van het denken aan bestaande kerkgebouwen, een pakket van eisen nodig voor toekomstige huisvesting. Cruciale vraag daarbij is ook of we gaan voor 1 gebouw op 1 plek, of dat er meerdere locaties nodig zijn om de doelstellingen van de gemeente te realiseren. Dromen is goed, maar voor het eindplaatje ligt het jaarbudget wel min of meer vast. De kansen om met de gebouwen ook geld te genereren dienen goed in kaart te worden gebracht.


Tegelijkertijd is het zaak het huidige in bezit zijnde vastgoed in kaart te brengen: Wat zijn de ruimten, de exploitatiekosten, mogelijke opbrengst bij verkoop etc.? Hierbij is een goede samenwerking met het College van Kerkrentmeester nodig.
Ondertussen zullen meerdere scenario’s moeten worden gedefinieerd. En een volgende stap, nadat bovengenoemde allemaal geïnventariseerd is, start de ‘confrontatie’ van het pakket van eisen met de mogelijkheden in de huidige in bezit zijnde gebouwen en eventuele andere mogelijkheden van huur, nieuwbouw of aankoop. Ook geografische ligging en duurzaamheid (!) spelen hierbij een rol.


In scenario’s waar sprake is van onderdak in een bestaand gebouw, is het zaak de eventuele benodigde aanpassingen (per gebouw) in kaart te brengen, te begroten en van een planning te voorzien. Daar ontstaat dan per scenario ook een overall financieel plaatje voor de hele huisvestingstransitie.

 

Vragen die kunnen helpen bij het gesprek

  • Hoe ziet het onderdak van de kerk van de toekomst eruit (los van huidige gebouwen)?
  • Wat is nodig?
  • Waar is dat onderdak?
  • Wanneer maken we gebruik van dat onderdak?
  • Hoe vaak maken we gebruik van dat onderdak?
  • Kun je ook zonder onderdak kerk zijn?
  • …..?