Jeugd en Jongvolwassenen 

De themagroep heeft de volgende taakomschrijving ontvangen:

 

Een van de speerpunten van het beleid ligt in het verlangen om ook ‘kerk’ te zijn voor de jeugd en jongvolwassenen van de gemeente. Maar hoe geven we ‘inclusie’ in deze zin vorm. En hoe groot zijn de verschillen wel niet binnen een algemene omschrijving als ‘jeugd en jongvolwassenen’. Het is belangrijk niet alleen over deze doelgroep(en) te praten, maar ook met. En liever ze nog in de themagroep een duidelijke plek geven. Waar dat niet lukt moet naar alternatieven worden gezocht. Het is goed te analyseren wat er nu aan activiteiten en concepten wordt gefaciliteerd die werken en in kaart te brengen wat niet (heeft ge-)werkt. Bij bovengenoemde is ook van belang om te bepalen welke specifieke professionele ondersteuning, nu en in de toekomst gewenst/nodig is voor deze specifieke doelgroep(en). Uiteraard binnen de gestelde kaders.

 

Opmerking

De stuurgroep overweegt om in plaats van een themagroep jeugd en jongvolwassenen te kiezen voor andere vormen bijv. brainstormsessies om na te denken/ideeën op te doen voor de volgende doelgroepen:

  • kinderen, hun ouders en leiding kindernevendienst
  • jeugd, hun ouders en jeugdouderlingen
  • jongvolwassenen

Waarbij bijv. de vraag aan de orde komt wat kerkzijn voor hen betekent of op welke manier zij dat zouden willen vormgeven. Reden van het voorstel is dat het bemensen van deze themagroep vanuit de doelgroepen voor de meeste wijken lastig is. Via groepssessies is het laten deelnamen van jeugd en jongvolwassenen eenvoudiger vorm te geven.