Gemeenteopbouw en Leren 

De themagroep heeft de volgende taakomschrijving ontvangen:

 

Een levende kerk is ook een lerende kerk. Het is goed voor de verschillende doelgroepen zowel binnen (ambtsdragers, andere vrijwilligers, andere gemeenteleden) als buiten de kerk de leerbehoefte goed in kaart te brengen. Mogelijk komen zaken niet aan bod waarvoor de behoefte nog gekweekt moet worden omdat vorming en toerusting op een bepaald gebied wel van groot belang is voor de vitaliteit van de gemeente. Vervolgens zal de behoefte worden vertaald naar een concreet aanbod of een concrete aanpak.


Vragen die kunnen helpen bij het gesprek:

  • Welke activiteiten hebben we tot nu toe uitgevoerd in het kader van gemeenteopbouw en leren?
  • Welke leerbehoefte lag daaraan ten grondslag?
  • Welke leerbehoeften zien wij in de toekomst?
  • Voor welke doelgroepen?
  • Welke activiteiten kunnen daarvoor worden ingezet?
  • …..?