Home » Actueel

april 2022

Presentatie wijkgemeenten

De komende twee weken presenteert het projectteam het op de eindverslagen van de themagroepen gebaseerde conceptadvies in verschillende wijkgemeenten.

U wordt niet alleen uitgenodigd voor deze bijeenkomsten maar ook nadrukkelijk gevraagd uw reactie op het advies te geven. Niet alleen tijdens de avond zelf, maar ook naderhand schriftelijk  als u rustig kennis hebt genomen van de dan ter beschikking gestelde stukken. Als alle reacties binnen zijn, stellen wij als projectteam een definitief advies op om dat 2 juni te presenteren aan de algemene kerkenraad waarna besluitvorming kan plaatsvinden. Na dit ‘voorgenomen’ besluit wordt u als gemeentelid daarin nog gekend en daarover gehoord. U kunt dan uw mening over het voorgenomen besluit kenbaar maken aan de algemene kerkenraad. De algemene kerkenraad neemt, na weging van uw reacties, het definitieve besluit.

Bent u erbij op?

vrijdag 22 april ’22                 20.00 uur                    Grote Kerk

maandag 25 april ’22            20.00 uur                    Pniël

dinsdag 26 april ’22              20.00 uur                    NOACH

donderdag 28 april ’22        20.00 uur                    De Bleek/De Ontmoeting

 

“Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet… “ (n.a.v.) Jesaja 43:18

Vraag of ideeën?

U kunt hiervoor contact opnemen met projectleider Jan Boer, Kerkvitaal, gemeenteadvies en -begeleiding. E-mail: janboer@kerkvitaal.nl / Tel.: 06-111 11 538.