juni 2022

Het project gaat door, het projectteam stopt

Het werk van het projectteam zit erop. Donderdag 2 juni presenteerde het projectteam het definitieve advies aan de algemene kerkenraad. En daarmee heeft het projectteam zijn opdracht vervuld en stopt het team. Dank voor alle inzet en grote betrokkenheid!

 

Het projectteam na de projectteamvergadering nr.16 op 19 mei 2022

Van conceptadvies naar definitief advies

Het projectteam had de opdracht een advies op te stellen voor de algemene kerkenraad. Gevoed door de rapporten van de zes themagroepen is een conceptadvies opgesteld. Dit conceptadvies is gepresenteerd in alle wijkkerkenraden en aan gemeenteleden. Met als resultaat vele reacties. Waarvoor dank. Deze reacties zijn allemaal gelezen en gewogen. En wanneer daar reden voor was, verwerkt in het definitieve advies.

Het project gaat door

Ook in de komende tijd zijn gemeenteleden nodig om de door de algemene kerkenraad te nemen besluiten verder uit te werken en te implementeren. “Als projectteam benoemen wij nog graag hoe inspirerend het is over de toekomst van de gemeente na te denken, in een team waarin de verschillende wijkgemeenten zijn vertegenwoordigd. Wij denken daar met veel enthousiasme aan terug! Ook de themagroepen hebben deze signalen afgegeven. Dus mocht u gevraagd worden….!”

Besluitvorming

De algemene kerkenraad, ondersteund door de colleges, pakken nu de draad op. Met name voor ‘onderdak’ moet nog veel gebeuren voordat een onderbouwde beslissing kan worden genomen.
Zo zijn de volgende zaken ondertussen opgepakt:

  • Taxatie van alle PGA-gebouw;
  • Een kostenschatting voor volledige nieuwbouw;
  • Een begroting van de kosten die nodig zijn om bijvoorbeeld de Grote Kerk of de Bleekkerk te verduurzamen en te verbouwen voor multifunctioneel gebruik. Daarbij moeten ook de toekomstige exploitatiekosten worden begroot;
  • Onderzoek naar de mogelijkheid en de financiële consequenties als de Grote Kerk wordt ondergebracht in een stichting, waarbij ook het juridisch eigendom overgaat.

 

Het uitwerken hiervan neemt nog een aantal maanden in beslag.
Voor de behandeling van de andere thema’s is in juli tijd gereserveerd en kan naar verwachting meteen na de zomer een besluit worden genomen. Het wordt spannend of dan ook al een integraal besluit over alle thema’s kan worden genomen, dus inclusief ‘Onderdak’. Dat is wel de wens en daar wordt hard aan gewerkt. Wij houden u op de hoogte.

De website

De (ongewijzigde) rapporten van de themagroepen staan op deze website. Evenals het nu definitieve advies van het projectteam: www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl. Kijk verder voor de laatste stand van zaken op deze website.

Vraag of ideeën?

U kunt hiervoor contact opnemen met projectleider Jan Boer, Kerkvitaal, gemeenteadvies en -begeleiding. E-mail: janboer@kerkvitaal.nl / Tel.: 06-111 11 538.